(v) Krásný dům, Krásná u Aše

Novostavba rodinného domu
Krásná u Aše, 2009

autoři: Martina Sobotková, Petr Kostner
stupeň: architektonická studie

Návrh rodinného domu vychází z požadavku investora vytvořit energeticky úsporný dům pro pohodové bydlení s nízkými nároky na spotřebu energií s ohledem na životní prostředí. Navrhovaný objekt je umístěn na pozemek tak, aby bylo možné v co největší míře využít parcelu před i za domem k odpočinku i rekreaci s důrazem na odclonění hlavní pobytové zóny a soukromých částí domu od komunikace i sousedních parcel a objektů na nich.
Hmotově je objekt rozdělen na dvě části. První je větší hmota se všemi obytnými místnostmi vysoká 2NP s pultovou střechou skloněnou k severu, na které budou osazeny solární panely. Druhá je menší hmota s garáží a technickou místností s plochou pochozí střechou fungující jako terasa pro ložnici ve 2NP. Tato hmota byla v průběhu realizace zmenšena pouze na zádveří a technickou místnost. Dům je nepodsklepený.
Fasády objektu jsou navržené tak, aby dům celkově působil útulným a hravým dojmem a aby se potlačila jeho celková velikost (především z jihu). K tomu jsme využili střídání částí pobitých prkny a částí omítaných. Aby byl dům energeticky co nejúspornější, otevírá se směrem na jih velkoformátovými okny, zatímco na sever je otvorů co nejméně. K dosažení ještě přírodnějšího dojmu bude vstupní část částečně porostlá popínavou zelení (např. břečťan).Komentáře nejsou povoleny.